Juridik för den kunnige

Om man talar om att göra lagen på det sättet som den skall göras så kan man se att det inte bara handlar om att göra det som krävs eller det man vill utan det mer handlar om att få till den rätta känslan och därigenom också testa på nya metoder för att kunna nå fram med sitt budskap. Entreprenadjuridik är en sådan sak som man faktiskt ser som en möjlighet till att få till eller göra allting för alla och därigenom också testa på nya saker för alla som vill detta. Ja, det handlar om att man gör det hela enligt lagen med då.